тел.: +359889666636
#
Тип
Етаж
Изложение
Площ
Цена
Статус
Сутерен
01 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
02 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
03 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
04 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
05 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
06 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
07 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
08 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
09 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
10 и 11 Паркомясто 0 - 47.54 кв.м. Продаден
12 и 13 Паркомясто 0 - 47.54 кв.м. Продаден
14 и 15 Паркомясто 0 - 47.54 кв.м. Продаден
16 и 17 Паркомясто 0 - 47.54 кв.м. Продаден
18 Паркомясто 0 - 35.66 кв.м. Продаден
19 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
20 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
21 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
22 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
23 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
24 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
25 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
26 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
27 Паркомясто 0 - 35.66 кв.м. Продаден
28 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
29 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
30 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
31 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
32 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
33 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
34 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
35 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
36 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
37 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
38 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
39 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
40 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
41 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
42 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
43 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
44 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
45 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
46 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
47 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
48 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
49 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
50 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
51 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
52 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
53 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
54 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
55 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
56 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
57 Паркомясто 0 - 29.72 кв.м. Продаден
58 и 59 Паркомясто 0 - 47.54 кв.м. Продаден
60 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
61 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
62 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
63 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
64 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
65 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
66 Паркомясто 0 - 35.66 кв.м. Продаден
67 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
68 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
69 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
70 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
71 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
72 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
73 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
74 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
75 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
76 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден
77 Паркомясто 0 - 23.77 кв.м. Продаден